przestrzenny wymiar informacji

Szkolenia

MicroStation dla zaawansowanych

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu:
 • odpowiednia konfiguracja plików prototypowych jako sposób utrzymania standardów wprowadzania danych
 • konfiguracja interfejsu użytkownika – pliki konfiguracyjne
 • dostosowanie menu
 • tworzenie własnych ikon
 • domyślne katalogi przechowywania zasobów
 • zmienne MicroStation - konfiguracja przestrzeni roboczych użytkowników, konfiguracje sieciowe MicroStation
  – umieszczanie wspólnych zasobów (interfejs firmowy, biblioteki symboli) na serwerze
 • instalacje sieciowe MicroStation
 • praca z bazami danych – struktura baz danych
 • narzędzia dostępu do informacji
 • podstawy tworzenia własnych makr w przykładach
 • wydruki i wyploty – konfiguracja
 • narzędzia do wsadowego drukowania


Informacje dodatkowe

 • Kurs standardowy
 • Długość trwania - 3 dni
 • wymagana znajomość podstawowa MicroStation