przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

  • Spotkanie odbędzie się w listopadzie. Swój udział zapowiedziało wielu klientów z obszaru energetyki, drogownictwa, kolejnictwa, urzędów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.

  • W lipcu 2012 roku, firma SHH potwierdziła swoje wysokie kompetencje w zakresie technologii middleware Oracle. Uzyskaliśmy specjalizację w zakresie technologii Oracle Businness Intelligence Foundation w programie Oracle Partner Network Specialized.

  • Firma SHH (lider konsorcjum) podpisała umowę z Małopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Inwestycja ma na celu informatyzację procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową.

  • W grudniu 2011 roku, firma SHH potwierdziła swoje wysokie kompetencje w zakresie technologii bazodanowych Oracle. Uzyskaliśmy specjalizację w zakresie technologii Oracle Database 11g w programie Oracle Partner Network Specialized.