przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

 • Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli biur projektowych,  przedsiębiorstw sieciowych i przemysłowych, instytucji samorządowych oraz uczelni. Eksperci z firm SHH i Bentley Systems zaprezentowali najnowocześniejsze narzędzia wspomagające projektowanie i pracę z zasobem mapowym oraz dokumentacją dotyczącą infrastruktury. Partnerem wydarzenia była firma Ricoh specjalizująca się m.in. w produkcji urządzeń do druku szerokoformatowego. Seminarium jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.

 • Rozmowa z Albertem Godfrindem, Architektem Rozwiązań Przestrzennych w firmie Oracle, na łamach wnp.pl

 • Jednym z kluczowych elementów występujących w działach technicznych przedsiębiorstw sieciowych jest dostęp do dokumentacji technicznej. Zagadnienie dotyczy zarówno zarządzania dokumentami historycznymi (archiwalnymi), jak też związanymi z aktualnymi przedsięwzięciami lub inwestycjami. Postaramy się opisać pokrótce wybrane zalety wdrożenia systemu zarządzania dokumentacją techniczną - Bentley ProjectWise na przykładzie branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 • Na konkurencyjnym rynku wszyscy szukają oszczędności więc przenoszą się z kosztownych rozwiązań na tańsze. To jest dzisiaj wyzwanie i dlatego zaproponowaliśmy w Bentley stopniową migrację z technologii sisNET, czyli w pełni zaawansowanego systemu GIS, na ciekawe i bardziej budżetowe rozwiązanie z obszaru open utilities - wyjaśnia w rozmowie z wnp.pl Hagen Lotz, dyrektor sprzedaży dla przemysłu w Bentley Systems.

 • Organizacja kolejnej edycji konferencji GISforum dobitnie potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów GIS. Główny Geodeta Kraju, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz stowarzyszenie EuroCloud Polska objęli konferencję honorowym patronatem. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

 • Rozmowa z Hansem Viehmannem, Oracle Product Manager w Oracle Germany

 • Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na rozwijanie gospodarki zarządzania danymi, a jej perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 daje szerokie możliwości dofinansowania projektów z zakresu GIS - to pierwsze wnioski płynące z konferencji GISforum, zorganizowanej przez firmę SHH, która w dniach 8 - 9 października br. obraduje na terenie Zamku Topacz pod Wrocławiem.

 • Kluczowym elementem programu konferencji GISforum 2014 jest debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane - kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne? Przedstawiamy pierwszych uczestników debaty oraz jej szczegóły merytoryczne.

 • Administracja samorządowa ma około roku na zastanowienie się, jakich rozwiązań GIS potrzebuje oraz co chciałaby udostępnić obywatelom. Teraz jest dobry moment na wstępne koncepcje, przygotowanie kosztorysów i studiów wykonalności - mówi Piotr Wyroślak, menedżer sprzedaży rynku sektora publicznego firmy SHH

 • Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, objął konferencję GISforum 2014 honorowym patronatem.

 • O najważniejszych aspektach projektów informatycznych z punktu widzenia klienta w rozmowie serwisu wnp.pl z Ewą Durajczyk-Starościak, kierownikiem Działu Realizacji Projektów w SHH.

 • W programie konferencji m.in. zarządzanie majątkiem, systemy ewidencji nieruchomości oraz infrastruktury, publikacja infrastruktury danych przestrzennych, narzędzia do budowy systemów GIS, opracowanie i przetwarzanie danych przestrzennych, prowadzenie map w górnictwie, integracja systemów GIS z innymi systemami IT, rozwiązania sprzętowe dla GIS, technologie mobilne oraz modelowanie informacji o obiektach budowlanych (BIM). Ważnym elementem konferencji będzie także debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem „Dane - kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne?”.

 • Sieci pod kontrolą

  2014-05-15

  Efektywne zarządzanie siecią to jedno z głównych wyzwań dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu, a także wody - artykuł portalu wnp.pl zawierający opinie Stanisława Biernata, dyrektora ds. handlowych w SHH

 • O najnowszych technologiach GIS dla górnictwa, związanych z nimi regulacjach prawnych oraz perspektywicznych korzyściach z wdrażania tych rozwiązań w rozmowie serwisu wnp.pl z Lechem Rybałko, dyrektorem ds. wdrożeń w SHH.

 • Liniowy system referencyjny (LRS) jest tym samym dla zarządców infrastruktury drogowej lub kolejowej czym osnowa dla geodetów. Stanowi podstawę efektywnego zarządzania posiadaną infrastrukturą - artykuł autorstwa Ewy Durajczyk-Starościak, kierownika działu realizacji projektów w SHH

 • Pierwsza edycja konferencji Oracle Spatial Day zgromadziła przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu technologii informacji przestrzennej. Ważnymi punktami programu były wystąpienia Alberta Godfrinda oraz Janusza Naklickiego - światowych ekspertów w tej dziedzinie. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia jest Oracle oraz Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial - wrocławska firma SHH, która jako jedyna w Polsce posiada specjalizację w tym zakresie.

 • Firma SHH bierze udział w projekcie NEW-TECH, który ma na celu podwyższenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w całej Polsce (kilkaset osób). Nasi eksperci w dziedzinie GIS będą dzielili się wiedzą z zakresu systemów informacji przestrzennej.