przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

  • Merytorykę Baltic Business Forum współtworzyła firma SHH z Wrocławia. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych, wygłosił prezentację pod hasłem „Prototypy Modeli miejskich 3D, z wykorzystaniem standardu CityGML, chmur punktów i modeli typu mesh 3D”.

  • Praktyczne ujęcie profesjonalnych narzędzi dla projektantów i zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej.

  • Chcąc usprawnić komunikację z klientami i kontrahentami podjęliśmy decyzję o funkcjonowaniu jednego numeru telefonu stacjonarnego, tj. (71) 326 75 00, oraz numer faksu (71) 326 75 30, które są obsługiwane przez sekretariat firmy SHH i przełączane do konkretnych osób.

  • Dołącz do grona profesjonalistów w zakresie infrastruktury i ekspertów technicznych firmy Bentley...

  • Zaprezentowane zostaną produkty Bentley Civil dedykowane dla branży kolejowej i drogowej – OpenRoads Designer, a także OpenRail Concept Station. Przedstawiona zostanie również najnowsza wersja rozwiązania Context Capture z edytorem siatek MESH 3D.

  • Podczas piątej edycji najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty pod hasłem „Dobre Praktyki w GIS”. Tradycyjnie odbędzie się konferencja GISforum, podczas której zaprezentowane będą aktualne i ważne zagadnienia dotyczące rozwiązań informacji przestrzennej.

  • Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych miejskich 3D. Procesy te były szeroko omawiane przez podmioty zainteresowane jak najszerszym i najefektywniejszym wykorzystaniem tych informacji. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji był także projekt Polska 4D. Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH.

  • SHH posiada złoty status w Bentley Systems.

  • Konferencję otworzą dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji, a także dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw., reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

  • Seminarium „Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan”, organizowane 14 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, zgromadziło wielu reprezentantów zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także firm Lenovo, SmartMetering24, Earlybird, Lema Finance oraz SHH. Seminarium jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.