przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

 • „Twórzmy obiekty 3D, aktualizujmy je i udostępniajmy mieszkańcom” - powiedział dr inż. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych w SHH, podczas Seminarium "Technologie Bentley Systems w zastosowaniach 3DCity"

 • Seminarium dedykowane jest dla administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz podmiotów współpracujących. Tematyka seminarium będzie dotyczyła rozwiązań do zarządzania danymi geoprzestrzennymi oraz koncepcji 3DCity i modelowania 3D.

 • Piątą edycję najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zdominował praktyczny wymiar rozwiązań do zarządzania informacją przestrzenną. Swoimi doświadczeniami dzielili się użytkownicy oraz twórcy rozwiązań GIS.

   

 • Wykonawcą innowacyjnego projektu jest firma SHH z Wrocławia. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

 • Merytorykę Baltic Business Forum współtworzyła firma SHH z Wrocławia. Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych, wygłosił prezentację pod hasłem „Prototypy Modeli miejskich 3D, z wykorzystaniem standardu CityGML, chmur punktów i modeli typu mesh 3D”.

 • Praktyczne ujęcie profesjonalnych narzędzi dla projektantów i zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej.

 • Chcąc usprawnić komunikację z klientami i kontrahentami podjęliśmy decyzję o funkcjonowaniu jednego numeru telefonu stacjonarnego, tj. (71) 326 75 00, oraz numer faksu (71) 326 75 30, które są obsługiwane przez sekretariat firmy SHH i przełączane do konkretnych osób.

 • Dołącz do grona profesjonalistów w zakresie infrastruktury i ekspertów technicznych firmy Bentley...

 • Zaprezentowane zostaną produkty Bentley Civil dedykowane dla branży kolejowej i drogowej – OpenRoads Designer, a także OpenRail Concept Station. Przedstawiona zostanie również najnowsza wersja rozwiązania Context Capture z edytorem siatek MESH 3D.

 • Podczas piątej edycji najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty pod hasłem „Dobre Praktyki w GIS”. Tradycyjnie odbędzie się konferencja GISforum, podczas której zaprezentowane będą aktualne i ważne zagadnienia dotyczące rozwiązań informacji przestrzennej.

 • Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych miejskich 3D. Procesy te były szeroko omawiane przez podmioty zainteresowane jak najszerszym i najefektywniejszym wykorzystaniem tych informacji. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji był także projekt Polska 4D. Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH.

 • SHH posiada złoty status w Bentley Systems.

 • Konferencję otworzą dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji, a także dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw., reprezentująca Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

 • Seminarium „Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan”, organizowane 14 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, zgromadziło wielu reprezentantów zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także firm Lenovo, SmartMetering24, Earlybird, Lema Finance oraz SHH. Seminarium jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.