przestrzenny wymiar informacji

Branże

BI AiRgeo

BI AiRgeo to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz biznesowych oraz dostępu do aktualnych oraz kluczowych informacji zawierających kontekst przestrzenny za pośrednictwem interfejsu internetowego.

System to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).


Wspierane procesy

 • Zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią przedsiębiorstwa
 • Zaawansowane tworzenie i publikowanie raportów
 • Przestrzenna interpretacja danych statystycznych i analitycznych
 • Kontrolowanie inwestycji
 • Analizy przestrzenne
 • Obsługa obiektów przestrzennych (w tym format SDO Spatial)


Korzyści

 • Efektywne wspomaganie podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych
 • Inteligentne korzystanie z wielu źródeł informacji w przedsiębiorstwie (integracja)
 • Możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz przestrzennych przez Internet/intranet
 • Jednolity poziom informacji w przedsiębiorstwie
 • Efektywne współdzielenie wiedzy między użytkownikami
 • Łatwa rozszerzalność zakresu zastosowań
 • Centralizacja zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym
 • Spójne i wielowymiarowe źródło informacji
 • Podniesienie jakości wykorzystania informacji gromadzonych w systemach transakcyjnych dzięki integracji danych z różnych systemów i baz danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz
 • Porównywalność danych w czasie