przestrzenny wymiar informacji

Branże

BI AiRgeo

BI AiRgeo to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych oparty na technologii Business Intelligence. Opracowany został w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz biznesowych oraz dostępu do kluczowych a zarazem aktualnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. System stanowi zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).


Wspierane procesy

 • Zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią przedsiębiorstwa
 • Zaawansowane tworzenie i publikowanie raportów
 • Przestrzenna interpretacja danych statystycznych i analitycznych
 • Kontrolowanie inwestycji
 • Prowadzenie statystyk
 • Analizy przestrzenne
 • Obsługa obiektów przestrzennych (format Spatial)
 • Integracja z systemami klasy ERP, finansowymi  oraz innymiKorzyści

 • Efektywne wspomaganie podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w dziedzinowych systemach informatycznych
 • Inteligentne korzystanie z wielu źródeł informacji w przedsiębiorstwie
 • Możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz przez Internet/intranet/urządzenia mobilne
 • Jednolity widok informacji w przedsiębiorstwie
 • Efektywne współdzielenie wiedzy między użytkownikami
 • Łatwa rozszerzalność obszaru zastosowań
 • Centralizacja zarządzania informacjami o znaczeniu strategicznym
 • Spójne i wielowymiarowe źródło danych
 • Podniesienie jakości wykorzystania informacji gromadzonych w systemach transakcyjnych dzięki integracji danych z różnych systemów i baz danych
 • Ograniczenie czasu i zasobów potrzebnych do tworzenia raportów i analiz
 • Uzyskanie spójnego obrazu rzeczywistości
 • Porównywalność danych w czasie
 • Klarowna prezentacja stanu spraw
 • Szybkie reagowanie na zmiany

 

Galeria