przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Specjalizacja Oracle Business Intelligence

W lipcu 2012 roku, firma SHH potwierdziła swoje wysokie kompetencje w zakresie technologii middleware Oracle. Uzyskaliśmy specjalizację w zakresie technologii Oracle Businness Intelligence Foundation w programie Oracle Partner Network Specialized.

Specjalizacja gwarantuje naszym Klientom potwierdzone certyfikatami kompetencje naszej Firmy do wdrażania i implementacji technologii middleware Oracle Business Intelligence. Oracle promuje swoje rozwiązania poprzez wyróżnienie oferty SHH w katalogu dostawców Solutions Catalog, a także zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych szkoleń specjalistycznych umożliwiając ciągły rozwój i doskonalenie naszych kompetencji eksperckich.

Od 2010 r. firma Oracle stosuje ostre kryteria uprawniające do otrzymania specjalizacji. Dla Oracle Business Intelligence wymagane jest przedstawienie referencji od klientów z zakończonych wdrożeń, zdobycie zaawansowanych certyfikatów potwierdzających wiedzę z zakresu wsparcia sprzedaży i implementacji rozwiązań Business Intelligence oraz wykazanie odpowiedniego poziomu przychodu ze sprzedaży rozwiązań Business Intelligence.