przestrzenny wymiar informacji

Branże

Biura projektowe

Wspieramy biura geodezyjne, projektowe, urbanistyczne oraz geologiczne w zakresie dostarczania narzędzi do tworzenia dokumentacji projektowej, geodezyjnej, kartograficznej i technicznej. Oferowane rozwiązania stanowią standardy w wielu branżach. Są także wykorzystywane przez zarządców infrastruktury i przestrzeni, dla których projekty zostały opracowane.

Oprócz rozwiązań zapewniamy również wszechstronne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne narzędzia w powyższym zakresie.

Wspierane obszary
 • Modele miast 3D

  Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby urzędów staje się coraz bardziej powszechne. Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc dedykowanych aplikacji, stworzenie infrastruktury danych przestrzennych 3D nie jest możliwe.

 • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

  Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

 • Mapy i Dane GIS

  Jak efektywnie tworzyć dane i zasoby mapowe oraz informacje geoprzestrzenne 2D/3D?

 • Projektowanie Infrastruktury Drogowej

  Skuteczne i perspektywiczne przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień inżynierii lądowej oraz cyfrowego modelu terenu.

 • Projektowanie Infrastruktury Szynowej

  Jak efektywnie przygotować dokumentację projektową dotyczącą zagadnień infrastruktury szynowej?

 • Projekty Górnicze i Geologiczne

  Konsekwentne prowadzenie trójwymiarowego modelu złoża wymaga wysiłku i dyscypliny. Rozwiązanie stanowi istotne wsparcie dla geologa np. przy tworzeniu i weryfikacji modelu strukturalnego złoża.  

 • Planowanie Przestrzenne

  Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej: projektowe MPZP, studialne, analityczne wymagają zastosowania specjalistyxznych narzędzi.

 • Opracowanie Danych

  Dane wykorzystywane i opracowywane przez biura geodezyjne i projektowe mają ogromną wartość dla zarządców infrastruktury. Jak efektywnie oprcowywać dane oraz dostarczać projekty zawierające dane branżowe?