przestrzenny wymiar informacji

Firma

Co osiągnęliśmy

 • Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial
  W uznaniu wiedzy i doświadczenia pracowników SHH w zakresie rozszerzenia przestrzennego bazy Oracle Spatial firma Oracle przyznała nam w 2006 roku status: Centrum Kompetencyjnego Oracle Spatial. Jesteśmy jedyną firmą w tym obszarze Europy mogącą się poszczycić takim wyróżnieniem.
  Posiadamy specjalizacje z zakresu: Baz Danych, Business Intelligence, Oracle Spatial, Exadata.

 • Otrzymaliśmy Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą
  Wyróżnienie przyznawane jest wybitnym przedsiębiorcom, wiarygodnym podmiotom gospodarczym i instytucjom, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska. Jesteśmy także wielokrotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

 • Zostaliśmy wyróżnieni Medalami Europejskimi - za usługę opieki technicznej nad oprogramowaniem, za usługę profesjonalnej dostawy oprogramowania oraz za specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
  Medal Europejski to swoista rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom przez najważniejszą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz przez Business Centre Club.

 • Kilkukrotnie otrzymaliśmy wyróżnienie "Sponsor Wrocławskiego Sportu"
  Laureaci wybierani są przez prezydenta miasta Wrocławia na wniosek działających w mieście klubów sportowych w uznaniu współpracy i pomocy na rzecz wrocławskiego sportu.