przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych

Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych to narzędzia wspierające użytkownika w kompleksowym gromadzeniu danych geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich. Rozwiązania pomagają w uporządkowaniu i standaryzacji gromadzenia danych oraz raportowania wyników. Skracają czas między zebraniem danych a ich analizą.


Wspierane procesy

 • Gromadzenie, przetwarzanie i weryfikacja danych geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych
 • Gromadzenie i analiza danych dotyczących parametrów skał pod kątem parametrów wytrzymałościowych oraz ich wpływu na projektowanie konstrukcji inżynierskich
 • Gromadzenie, analiza i raportowanie danych dotyczących charakteru warstw podłoża pod kątem ich cech hydraulicznych i hydrologicznych
 • Gromadzenie, analiza i raportowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń środowiskowych i sposobów im przeciwdziałania
 • Gromadzenie, analiza i raportowanie danych złożowych
 • Prezentacja danych i tworzenie elementów dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • wizualizacja przestrzenna danych z otworów wiertniczych


Korzyści

 • Kompleksowe zarządzanie danymi pochodzącymi z szeroko rozumianych badań podłoża i górotworu
 • Unifikacja i efektywne obsługa danych
 • Standaryzacja gromadzenia i analizy danych oraz raportowania wyników
 • Znaczące skrócenie cyklu od surowych danych do informacji/wniosków
 • Skalowalność i elastyczność obsługi danych poprzez tworzenie szablonów kart otworów wiertniczych, raportów wg indywidualnych oczekiwań użytkowników
 • Wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych (poprzez różnorodne raporty, możliwość eksportu danych i wyników, wykonywanie obliczeń)
 • Poprawa jakości danych, informacji… i podejmowanych decyzji

 

Galeria

Problem z plikiem PDF 3D?

Plik PDF 3D może nie być obsługiwany przez niektóre przeglądarki internetowe (np. Chrome, Firefox). W celu poprawnego wyświetlania prosimy zapisać plik lokalnie i otworzyć przy pomocy oprogramowania Adobe Reader minimum w wersji 7.

Nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż. Zespół SHH tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem