przestrzenny wymiar informacji

Branże

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) stanowi unikalne rozwiązanie integrujące w jednorodnym środowisku bazodanowym całość dokumentacji związanej z działalnością biznesową zakładów górniczych. System gromadzi m.in.: dokumentację koncesyjną, projekty zagospodarowania złoża, plany ruchu zakładów górniczych, dokumentację bilansową zasobów kopalin i wód podziemnych. Bardzo istotną funkcjonalnością RDT jest możliwość obsługi odniesienia przestrzennego dla każdego z gromadzonych dokumentów. RDT jest skalowalnym systemem pracy zespołowej nad dokumentacją, wspierającym rosnące potrzeby, jakie wynikają ze zmiany obsługiwanego zakresu danych i informacji, liczebności zespołu projektowego oraz zmieniającej się konfiguracji przestrzennej przedsiębiorstwa.

 

Wspierane procesy

 • Zarządzanie dokumentacją na poziomie całej organizacji
 • Porządkowanie i indeksowanie dokumentacji przy wykorzystaniu predefiniowanych szablonów i ustawień projektowych
 • Możliwość modelowania wielu ścieżek procesowych w zakresie zarządzania dokumentacją zgromadzoną w repozytorium w obrębie różnych jednostek organizacyjnych
 • Powiązanie całości dokumentacji z płaskim układem odniesień przestrzennych
 • Wyszukiwanie informacji o zgromadzonej dokumentacji oraz wizualizacja wyników wyszukiwania na mapie
 • Złożenie treści dokumentów wektorowych i rastrowych w różnych formatach graficznych
 • Wersjonowanie zasobu plików projektowych
 • Wyszukiwanie informacji oraz wizualizowanie danych (tworzenie prostych map tematycznych)
 • Modelowanie obiegu dokumentów zarówno od stanu do stanu, jak i pomiędzy kolejnymi użytkownikami dokumentacji
 • Zarządzanie konfliktami w dokumentacji przestrzennej
 • Automatyczne powiadamianie o zmianach w projektach dokumentowanych (np. poprzez e-mail, SMS czy komunikat ekranowy)
 • Transformacja między różnymi układami odwzorowania
 • Wykonywanie analiz przestrzennych

 

Korzyści

 • Wyeliminowanie gromadzenia lokalnych kopii dokumentów poza systemem oraz wielu równolegle wykorzystywanych wersji tych samych dokumentów
 • Bardzo wydajne, szybkie i przyjazne środowisko wyszukiwania informacji, łączące elementy zapytań wg metadanych, atrybutów opisowych i relacji przestrzennych
 • Wyświetlanie na mapie jednocześnie danych w różnych formatach i układach współrzędnych (np. państwowych, międzynarodowych, lokalnych)
 • Efektywne zarządzanie i optymalizacja przesyłania plików o dużej wielkości (np. ortofotomapy) w układzie sieci rozległej
 • Otwartość na różne formaty dokumentacji projektowej
 • Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej
 • Otwartość na współpracę z jednostkami zewnętrznymi (m.in. samorządy, instytucje państwowe, firmy projektowe)
 • Optymalizacja pracy rozproszonych zespołów przygotowujących dokumentację
 • Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i informacjami o charakterze przestrzennym

 

Galeria