przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Publikacja danych w ramach DSIP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Jak to się robi na Dolnym Śląsku?

Kiedy na początku bieżącego roku geodeta województwa dolnośląskiego zlecał firmie SHH sp. z o.o. opracowanie technologii umożliwiającej publikowanie w Intranecie wybranych warstw z baz Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) dysponował przekonaniem, że „to na pewno da się zrobić” rozbudowaną bazą danych oraz licencją aplikacji do publikowania danych inżynierskich w Intranecie/Internecie – Bentley Publisher v8.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zasobu danych DSIP zgromadzonych w środowisku Oracle9i EE z zainstalowaną opcją Spatial wytypowano reprezentatywny zakres tematyczny danych oraz określono zasięg projektu testowego. Do opracowania zostało udostępnionych kilkanaście warstw numerycznych z „Mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000” oraz „Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000” w obszarze powiatu wrocławskiego. Dane numeryczne dodatkowo miały uzyskać tło złożone z kilku arkuszy rastrowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych „1992”.

Bentley Publisher może publikować poprzez Internet/Intranet pliki MicroStation – DGN, pliki AutoCAD’a – DWG, projekty MicroStation GeoGraphics, obrazy rastrowe oraz projekty hybrydowe, łączące wszystkie wymienione technologie. Jest to trójwarstwowa aplikacja, w której skład wchodzi warstwa danych, komponenty serwera i warstwa klienta.

Wykazanie pełnego potencjału Publishera oznaczało odpowiednie przygotowanie danych. Pomimo możliwości korzystania z wielu źródeł danych, niewątpliwie najefektywniejszym sposobem na Publishera okazało się skonfigurowanie go do pracy z projektem MicroStation GeoGraphics w wersji Spatial.

Od pomysłu do przemysłu

Wykorzystując w projekcie GeoGraphics właściwości środowiska Oracle Spatial, umożliwiające zapisywanie w bazie danych obiektów geometrycznych, zdefiniowano w strukturze danych szereg warstw topologicznych odpowiadających publikowanym warstwom mapy sozologicznej i hydrograficznej. Całość projektu oparto na oddzielnym względem baz operacyjnych DSIP schemacie danych, złożonym z zestawu tablic, widoków i szeregu funkcji. Dzięki takiej konfiguracji projektu oraz opracowaniu odpowiednich skryptów udostępniających dane osiągnięto założony efekt bezpiecznego publikowania aktualnych danych z oryginalnej bazy DSIP bez ingerencji w nią.

Projekt miał na celu opracowanie i weryfikację przez SHH ścieżki technologicznej publikowania danych zgromadzonych w strukturze bazy danych DSIP przy użyciu oprogramowania firmy Bentley Systems – Bentley Publisher. Wybrano w tym celu kilkanaście reprezentatywnych warstw informacyjnych, zawierających dane wektorowe (obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe), atrybuty opisowe a także dane rastrowe.

Wnioski

Istnieje w kraju wiele ośrodków opracowujących od lat swoje dane w środowisku MicroStation. Publikowanie ich w sieciach korporacyjnych czy internecie nie musi się wiązać ze zmianą platformy aplikacyjnej, co nieuchronnie wiąże się z niemałymi kosztami migracji danych, szkoleń itd. Jeżeli istnieje taka potrzeba – publikujmy! We Wrocławiu można zobaczyć jak to się robi za pomocą Bentley Publishera. Zainteresowanych szczegółami przedstawionego rozwiązania zapraszamy do kontaktu.