przestrzenny wymiar informacji

Branże

Dyspozytura

Rozwiązanie zostało zbudowane na potrzeby planowania, koordynacji i kontroli przewozów kolejowych, monitorowania lokalizacji i dostępności lokomotyw oraz organizacji pracy załóg obsługujących te przewozy. System wspiera pracę dyspozytorów poprzez kontrolę poprawności i kompletności wpisów z punktu widzenia nadzoru oraz raportowania wewnętrznego.

Dostęp do systemu i jego obsługa odbywa się wyłącznie przy użyciu przeglądarek internetowych i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych
użytkowników.


Wspierane procesy

 • Planowanie, rejestrowanie i kontrola m.in. przejazdów, zleceń przewozów i ładunków
 • Prowadzenie bazy pojazdów kolejowych
 • Monitorowanie lokalizacji i dostępności lokomotyw
 • Utrzymywanie bazy stacji i relacji
 • Normalizacja struktury przechowywanych danych
 • Identyfikacja osób dokonujących wpisów i zmian
 • Dostarczanie miesięcznych zestawień do rozliczeń
 • Analiza przychodów i kosztów wykonanych przewozów


Korzyści

 • Centralizacja przechowywania informacji
 • Kompleksowe planowanie, rejestrowanie i kontrola prac drużyn trakcyjnych
 • Efektywne planowanie, rejestrowanie i kontrola wielu różnych czynności związanych z przewozami kolejowymi
 • Kompleksowa obsługa lokomotyw (m.in. rejestrowanie tankowania, przeglądy kontrolne i okresowe)
 • Łatwe rejestrowanie i weryfikowanie danych o pracownikach i ich uprawnieniach zawodowych
 • Efektywne rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Gromadzenie danych o kontrahentach

 

Galeria