przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Mapa ewidencji gruntów i budynków dla Urzędu Miasta Rzeszowa

Zakres prac obejmował wykonanie mapy ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu Rzeszów - Przybyszówka II o powierzchni ok. 700ha, 2600 działek, 1100 budynków.

Celem projektu było:

  • sporządzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków, granic, budynków, 
  • wykonanie kontrolnych obliczeń powierzchni działek, obrębów, użytków i ich porównanie z częścią opisową. 

Efektem końcowym projektu były:

  • założony projekt w Mapie 95 z nakładkami dotyczącymi granic, użytków i budynków, 
  • zestawienie xls z przeprowadzonych obliczeń powierzchni działek, użytków i budynków.