przestrzenny wymiar informacji

Branże

Elektroenergetyka

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne posiadają rozległą i rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu wzajemnie powiązanych urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych – od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

Wspierane obszary
 • Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

  Efektywna paszportyzacja, analiza, dystrybucja informacji, utrzymanie, eksploatacja, planowanie i rozwój sieci.

 • Analityka i Raportowanie

  Reakcją na pojawiające się potrzeby zreorganizowania oraz zoptymalizowania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie powinno być wdrożenie technologii Business Intelligence.

 • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

  Budowa narzędzia wspomagającego katalogowanie i przechowywanie dokumentacji oraz umożliwiającego szerokie wykorzystanie dostępnych danych w wydatny sposób usprawni zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

 • Zasilanie Systemów w Dane

  Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie zbierać i przechowywać kluczowe informacje?