przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów - System Mapy Numerycznej

W ramach projektu wdożylismy oraz świadczymy usługi serwisowe w zakresie Systemu Mapy Numerycznej PGE Elektrownia Turów S.A., w skład którego wchodzi oprogramowanie, grafika wektorowa i baza danych.

Opracowaniu podlegały pliki źródłowe z zasobem mapy numerycznej wraz z bazą danych w formacie pliku mdb. Celem opracowania było  przeniesienie danych do struktur MAPAv8 z zachowaniem w jak największym stopniu zgodności z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz warunkami i zdefiniowanymi potrzebami Zamawiającego.

Jednocześnie skonfigurowano i wdrożono przeglądarkę zasobów mapowych NAVIGATOR OZM

Podstawową platformą opracowania było środowisko graficzne firmy Bentley Systems w wersji v8i, a formatem danych graficznych – format DGNv8.

Opracowanie wykonano  wg standardu właściwego dla aplikacji MAPAv8i w kilku etapach:

  • przeprowadzenie audytu danych źródłowych
  • opracowanie konfiguracji MAPAv8
  • przemapowanie i przeniesienie danych do struktur MAPAv8i
  • skonfigurowanie aplikacji NAVIGATOR OZM