przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

DSDiK we Wrocławiu z nowocześniejszymi narzędziami ewidencji dróg

Firma SHH zaktualizowała i wdrożyła oprogramowanie do ewidencji dróg i tworzenia książek dróg oraz edycji sesji zdjęciowych wraz z migracją danych. Beneficjentem rozwiązania jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

DSDiK we Wrocławiu wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich m.in. w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z ich infrastrukturą techniczną oraz obiektami inżynierskimi związanymi z drogami.


Zakres projektu

 • Dostarczenie licencji oprogramowania Bentley Map
 • Udzielenie subskrypcji oprogramowania Bentley SELECT
 • Dostarczenie oraz aktualizacja licencji oprogramowania Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WZDR, współpracującego z serwisami Google Maps oraz Google StreetView
 • Dostarczenie licencji oprogramowania narzędziowego pozwalającego na edycję posiadanych przez Zamawiającego sesji zdjęciowych z fotorejestracji dróg
 • Konwersja/migracja bazy danych EDiOM do struktur bazy danych Oracle z zapisem przestrzennym SDO (dane dla ponad 2200 km dróg wojewódzkich)
 • Instalacja i konfiguracja bazy danych na serwerze oraz aplikacji klienckich na komputerach stacjonarnych DSDiK
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z obsługi oprogramowania Bentley oraz Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym
 • Udzielenie autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

Powyższy zakres prac  został zrealizowany w terminie od czerwca do października 2014 r.


Podstawowe korzyści dla DSDiK

 • Zaktualizowanie platformy graficznej do najnowszych wersji
 • Powiązanie ewidencji dróg i mostów z materiałem zdjęciowym
 • Uelastycznienie i rozszerzenie struktury bazy danych EDiOM
 • Składowanie danych w standardach bazy Oracle
 • Przeszkolenie  kadry pracowników z nowych narzędzi