przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Ewidencji Nieruchomości

System Ewidencji Nieruchomości (SEN) wspiera prowadzenie rejestru działek stanowiących pas drogowy, a także działek przyległych. Efektem pracy rozwiązania jest ilustrowanie danych w postaci rysunku zgodnego z treścią mapy ewidencyjnej (tj. zgodnie z instrukcją G-5 oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją K-1).

System jest kompatybilny z formatem SWDE, zatem pozwala importować dane w formacie SWDE do zasilenia bazy danych. Rozwiązanie umożliwia także transformację danych zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System prowadzi rejestr zarówno w części graficznej, jak i opisowej.

 

Wspierane procesy

 • Rejestracja gometri działek w odniesieniu do systemu referencyjnego
 • Analizy z zakresu powierzchni działek stanowiących pas drogowy
 • Pobieranie danych w formatach CAD oraz wzbogacanie danych poprzez wprowadzanie danych opisowych z operatów geodezyjnych
 • Współpraca z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi dokonującymi pomiaru z użyciem precyzyjnych urządzeń GPS
 • Zasilanie hurtowni danych danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działek
 • Wzbogacanie informacji w hurtowni danych o mapy ewidencyjne
 • Tworzenie wyrysów map ewidencyjnyceh na potrzeby innych wydziałów 
 • Import danych w standardzie SWDE/GML/XLS
 • Raportowanie elementów ewidencji zgodnie z obowiązujacymi wytycznymi
 • Wykorzystanie hierarchicznego slownika TERYT w opisie działki

 

Korzyści

 • Kompleksowa, aktualna i ujednolicona informacja o nieruchomościach powiązanych z systemem referencyjnym
 • Możliwość zasilania systemu danymi z różnych źródeł i w różnych formatach
 • Błyskawiczne, mobilne udostępnianie informacji różnym podmiotom
 • Dostęp do danych bez konieczności fizycznej obecności w miejscu, gdzie znajduje się serwer z danymi
 • Możliwość integracji z innymi systemami dziedzinowymi
 • Gromadzenie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej


Galeria