przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Ewidencji Nieruchomości

System Ewidencji Nieruchomości (SEN) umożliwia gromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczących nieruchomości w strukturze zintegrowanej graficzno–opisowej bazy. Moduł edycyjny zapewnia zasilanie bazy danych z różnych źródeł, w tym z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy dokumentacji geodezyjnej i projektowej zapisanej w różnych formatach.

Rozwiązanie umożliwia także transformację informacji zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System zapewnia prowadzenie obiektowej mapy ewidencyjnej w zasięgu zainteresowania przedsiębiorstwa oraz gromadzenie informacji formalno-prawnych związanych z prawem własności i użytkowania nieruchomości.


Wspierane procesy

 • Gromadzenie w jednej bazie rozproszonych danych dotyczących nieruchomości
 • Zasilanie bazy z różnych źródeł danych w różnych formatach
 • Migracja prowadzonych rejestrów opisowych o nieruchomościach do bazy
 • Identyfikacja oraz poprawne przeniesienie obrysów budynków z ortofotomapy
 • Analiza powierzchni obszarów zajmowanych przez kopalnie
 • Wspieranie polityki wykupu nieruchomości w aspekcie planowanej eksploatacji
 • Wzbogacanie informacji w hurtowni danych o mapy ewidencyjne
 • Tworzenie wyrysów map ewidencyjnych na potrzeby innych wydziałów
 • Import danych w standardzie SWDE i GML

 

Korzyści

 • Kompleksowa, aktualna i ujednolicona informacja o nieruchomościach
 • Możliwość zasilania systemu danymi z różnych źródeł
 • Błyskawiczne, mobilne udostępnianie informacji
 • Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o obiektach związanych z kopalniami
 • Poprawa efektywności gospodarki nieruchomościami w aspekcie planowanej eksploatacji złoża


Galeria