przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Ewidencji Nieruchomości

System Ewidencji Nieruchomości (SEN) umożliwia gromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczących nieruchomości w strukturze zintegrowanej graficzno–opisowej bazy. Moduł edycyjny zapewnia zasilanie bazy danych z różnych źródeł, w tym dokumentacji projektowej zapisanej w różnych formatach. Rozwiązanie umożliwia także transformację informacji zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System zapewnia wygenerowanie schematycznej geometrii dla wszystkich działek posiadanych przez przedsiębiorstwo na przykład w oparciu o dane z kilometracją.


Wspierane procesy

 • Gromadzenie w jednej bazie rozproszonych danych dotyczących nieruchomości
 • Automatyczne przypisanie kilometrażu poszczególnym działkom oraz budynkom poprzez powiązanie z aplikacją LRS
 • Zasilanie bazy z różnych źródeł danych w różnych formatach
 • Migracja przekazanych danych opisowych o nieruchomościach do bazy
 • Identyfikacja oraz poprawne przeniesienie obrysów budynków z ortofotomapy
 • Obsługa dzierżaw (umowy D-50)
 • Analiza powierzchni obszarów przeznaczonych pod linie kolejowe
 • Wzbogacanie informacji w hurtowni danych o mapy ewidencyjne
 • Tworzenie wyrysów map ewidencyjnych na potrzeby innych wydziałów
 • Import danych w standardzie SWDE


Korzyści

 • Kompleksowa, aktualna i ujednolicona informacja o nieruchomościach
 • Możliwość zasilania systemu danymi z różnych źródeł
 • Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o obiektach związanych z liniami kolejowymi
 • Błyskawiczne, mobilne udostępnianie informacji różnym podmiotom
 • Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE)

 

Galeria