przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

System Informacji o Budynkach dla WZK "Victoria" Wałbrzych

W celu rozwiązania bieżących problemów związanych z zarządzaniem informacją przestrzenną i techniczną terenu przemysłowego Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "VICTORIA" S.A.został opracowany przez SHH System Informacji o Budynkach (SIoB).

Dzięki wdrożeniu Systemu Informacji o Budynkach zapewniony został stały dostęp do aktualnych zasobów dokumentacyjnych budynków Zakładu nr 1 na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria".

Działania jakie podjęto w celu wytworzenia danych, to:

  • stworzenie na podstawie zebranej dokumentacji bazy zasobu nieruchomości Zakładu,
  • wprowadzenie danych opisowych do bazy nieruchomości.

Dane zgromadzone w przedsiębiorstwie, po analizie ich przydatności i aktualności zostały przetworzone do jednolitej postaci cyfrowej. Wprowadzanie danych polegało na wektoryzacji wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie zakładu i dodaniu do nich atrybutów opisowych. Książkę obiektu budowlanego w postaci analogowej w części zeskanowano i przetworzono do postaci cyfrowej, w której jest możliwość dokonywania wpisów kontroli stanu technicznego obiektu.

Wytworzone dane obsługiwane są po stronie klienta przy pomocy aplikacji OZM działającej w środowisku graficznym Bentley PowerMap v8 2004 Edition PL (stanowisko edycyjne) i Bentley Redline v8.5 (stanowisko do przeglądania danych), które umożliwia:

  • przeglądanie zasobu,
  • dokonywanie wydruków,
  • wykonywanie szkiców pomocniczych na bazie istniejącej dokumentacji,
  • odczyt danych opisowych obiektów.