przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Baza ewidencji budynków i lokali dla ZGKiKM Wrocław

Na zlecenie Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu wykonaliśmy prace, których celem było:

  • sporządzenie bazy ewidencji budynków i lokali dla działek mienia komunalnego Wrocławia 
  • weryfikacja użytków gruntowych oraz pomiar pomników przyrody 

Przedmiotem opracowania były działki i budynki położone w obrębach geodezyjnych Wrocławia: Południe, Rakowiec, Tarnogaj, Wojszyce dzielnicy Krzyki - około 1800 działek oraz 2500 budynków.

Dane dla budynków stanowiących mienie komunalne - 35.900 lokali komunalnych i lokali nieruchomościowych zostały pozyskane od zarządców gminnych i zarządów wspólnot mieszkaniowych. Pomierzono 10.488 pomieszczeń przynależnych: piwnic, komórek i garaży. W pomiarze bezpośrednim dokonano także pomiarów około 5% obiektów budowlanych (rozbudów, przebudów, granic obiektów budowlanych, budynków nie istniejących w zasobie ZGKiKM).

Zadania projektu to aktualizacja danych i wprowadzenie nowych informacji do bazy danych otrzymanej od Zamawiającego. Wprowadzanie danych odbyło się za pomocą aplikacji klienckich działających w środowisku przeglądarek internetowych. Do weryfikacji i kontroli bazy wykorzystano dedykowane procedury i funkcje kontrolujące jakość danych w technologii MicroSoft SQL przygotowane przez SHH.