przestrzenny wymiar informacji

Branże

Interaktywna Mapa Infrastruktury

Mapa Interaktywna Infrastruktury (IMI) odpowiada za publikację danych przestrzennych i opisowych o infrastrukturze kolejowej poprzez serwis webowy. Rozwiązanie prezentuje wiele map tematycznych i danych specjalistycznych w jednym miejscu (m.in. mapy administracyjne, mapy linii kolejowych czy lokalizacje punktów eksploatacyjnych) oraz korzysta bezpośrednio z danych przechowywanych w Liniowym Systemie Referencyjnym (LRS).

Portal umożliwia gromadzenie i udostępnianie wiarygodnych, precyzyjnych i aktualnych, także w aspekcie przestrzennym, informacji. Dzięki temu wspiera decyzje m.in. w zakresie prowadzenia prac eksploatacyjnych i zarządzania infrastrukturą kolejową. System w postaci serwisu „webowego” został przygotowany zarówno dla użytkownika wewnętrznego (intranet), a także może być udostępniony w węższym zakresie (dane publiczne) w Internecie dla użytkownika zewnętrznego.

Wspierane procesy

 • Wyszukiwanie informacji o obiektach na podstawie atrybutów opisowych i przestrzennych
 • Dostęp do informacji o liniach i punktach eksploatacyjnych, lokalizacji po kilometrze na linii
 • Publikacja map tematycznych z jednego źródła danych dla wielu użytkowników
 • Dostęp do informacji o działkach gruntowych
 • Wizualizacja trasy pociągu na podstawie rozkładu jazdy
 • Publikacja danych geometrycznych o liniach kolejowych dla innych podmiotów niż zarządca kolei
 • Samodzielne zarządzanie zawartością portalu informacyjnego przez służby zamawiającego

 

Korzyści

 • Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o obiektach, procesach i zdarzeniach dotyczących linii kolejowych poprzez stronę webową
 • Możliwość generowania w przeglądarce predefiniowanych raportów oraz map tematycznych
 • Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej
 • Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE)

  

Galeria