przestrzenny wymiar informacji

GISforum

Seminarium GISforum 2016

Seminarium „Nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw wod-kan”, organizowane 14 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, zgromadziło wielu reprezentantów zarządców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także firm Lenovo, SmartMetering24, Earlybird, Lema Finance oraz SHH. Seminarium jest elementem inicjatywy GISforum, której pomysłodawcą i organizatorem jest firma SHH.

W programie seminarium zaprezentowany został system informatyczny xaris WiK - narzędzie GIS do efektywnego zarządzania infrastrukturą sieciową. Omówiono także rolę modelowania hydraulicznego w eksploatacji sieci wodociągowych. Zaprezentowano nowoczesne metody monitorowania sieci wodociągowej w technologii GSM. Przedstawiono najnowsze techniki badawcze w kanalizacji. Zaprezentowano także, jak przy wsparciu narzędzi GIS sprawiedliwie naliczać opłaty deszczowe. Ciekawostką była prelekcja dotycząca wykorzystania dronów w procesie modernizacji instalacji zewnętrznych. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak dobrać stację roboczą do rozwiązań GIS. Mniej technologicznym, ale równie ważnym tematem było omówienie procesu składania wniosków o dofinansowanie projektów UE.

Uzupełnieniem prelekcji były demonstracje możliwości oprogramowania i sprzętu na stanowiskach prezentacyjnych firm Lenovo, SmartMetering24 oraz SHH.

Więcej szczegółów na GISforum.pl oraz xaris.shh.pl

Zapraszamy na wydarzenia dedykowane rozwiązaniom GIS w nadchodzącym roku. W pierwszej połowie marca 2017 planowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom modeli miejskich 3D - ich tworzeniu, aktualizacji i publikacji. Więcej informacji w styczniu.

 

Galeria