przestrzenny wymiar informacji

  • Karlsruhe 3D

    Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.

  • Lublin 3D

    Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

  • smart3Dcity nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

    Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, wręczył nagrodę w kategorii innowacyjne rozwiązanie za budowę miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity Piotrowi Janasowi, prezesowi zarządu SHH. Model 3D Poznania został także wyróżniony w konkursie „Internetowa Mapa Roku”.