przestrzenny wymiar informacji

  • Webinaria 2020

    Zainaugurowaliśmy cykl webinariów planowanych na wiosnę i lato tego roku. Tematem pierwszej prezentacji były: projekt Lublin 3D oraz nowości dotyczące modeli miejskich 3D. Ponad 30 osób z 6 miast (i zapewne 30 lokalizacji) wzięło udział w naszym pierwszym spotkaniu. Planowane są kolejne webinaria – mniej więcej co miesiąc do momentu aż będzie można spotkać się na żywo w ramach dorocznych warsztatów smart3Dcity. Chętnych do wzięcia udziału w kolejnym webinarium (pod koniec maja) zapraszam do kontaktu – wydarzenia będziemy promować z odpowiednim wyprzedzeniem.

  • SekoZ - system ewaluacji miejskich usług ekosystemowych

    System SekoZ jest realizowany z myślą o miastach priorytetowo traktujących rozwój urbanistyczny tkanki miejskiej w ścisłej korelacji z ekologią. Projekt realizuje konsorcjum SHH, Atmoterm i Politechnika Wrocławska. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat od października 2019 r.

  • Karlsruhe 3D

    Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.