przestrzenny wymiar informacji

  • Konferencja GISforum | Warsztaty "Dobre praktyki w GIS" | 08-09.11.2017

    Podczas piątej edycji najważniejszego wydarzenia w ramach inicjatywy GISforum zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty pod hasłem „Dobre Praktyki w GIS”. Tradycyjnie odbędzie się konferencja GISforum, podczas której zaprezentowane będą aktualne i ważne zagadnienia dotyczące rozwiązań informacji przestrzennej.

  • Bentley Gold Channel Partner 2017

    SHH posiada złoty status w Bentley Systems.

  • Smart3Dcity w czterech wymiarach - podsumowanie konferencji

    Pierwszą edycję konferencji smart3Dcity zdominowała tematyka związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz publikowaniem danych miejskich 3D. Procesy te były szeroko omawiane przez podmioty zainteresowane jak najszerszym i najefektywniejszym wykorzystaniem tych informacji. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji był także projekt Polska 4D. Pomysłodawcą oraz organizatorem inicjatywy smart3Dcity jest firma SHH.