przestrzenny wymiar informacji

  • SekoZ - system ewaluacji miejskich usług ekosystemowych

    System SekoZ jest realizowany z myślą o miastach priorytetowo traktujących rozwój urbanistyczny tkanki miejskiej w ścisłej korelacji z ekologią. Projekt realizuje konsorcjum SHH, Atmoterm i Politechnika Wrocławska. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat od października 2019 r.

  • Karlsruhe 3D

    Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.

  • Lublin 3D

    Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.