przestrzenny wymiar informacji

  • smart3Dcity – wygrywa w konkursie Smart City Blog!

    smart3Dcity – miejski model 3D miasta Poznań – najlepszym rozwiązaniem ubiegłego roku w konkursie blogu Smart City Expert.

  • Podsumowanie konferencji GISforum 2018

    Jak dane przestrzenne wspierają budowę inteligentnych miast? Dlaczego model 3D jest zdecydowanie lepszy od map 2D? W jakim kierunku zmierzają rozwiązania GIS? O tym dyskutowano podczas konferencji GISforum 2018, która odbyła się 21-22 listopada br. we Wrocławiu.

  • Prestiżowy patronat nad GISforum!

    Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, objął honorowy patronat nad konferencją GISforum 2018