przestrzenny wymiar informacji

Branże

Koleje

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie, analizę i wizualizację informacji o liniach oraz przewozach kolejowych. Wspierają one podejmowanie decyzji w zakresie nadzorowania i kształtowania procesów inwestycyjnych, zarządzania infrastrukturą kolejową, opracowania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Wspomagają także planowanie, koordynację i kontrolę przewozów kolejowych oraz lokalizacji i dostępności zasobów.

Wspierane obszary
 • System Referencyjny Sieci Kolejowej

  Ilość informacji związanych z  procesem utrzymania i modernizacji linii kolejowych w Polsce stale rośnie. Bez precyzyjnej, wiarygodnej inwentaryzacji zasobów oraz lokalizacji tych zasobów w przestrzeni, prawidłowe kształtowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych, a także utrzymania linii kolejowej jest bardzo utrudnione i narażone na podejmowanie niewłaściwych decyzji.

 • Geoportal Informacji Kolejowej

  Rozbudowana sieć linii kolejowych wymaga kompleksowej i wygodnej prezentacji w postaci interaktywnego portalu „webowego”. Narzędzie oferowane przez nas jest przygotowane z myślą o efektywniejszym zarządzaniu infrastrukturą kolejową, ale także dedykowane dla klientów na co dzień korzystających z przewozów.

 • Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

  Różnorodne źródła danych i informacji wymuszają proces inteligentnego i innowacyjnego podejścia do danych posiadanych przez organizacje kolejowe.

 • Ewidencja Nieruchomości

  Infrastruktura kolejowa często obejmuje dużą ilość działek, budynków i urządzeń, które powinny być zarządzane wygodnym do administrowania systemem informatycznym. Aby ułatwić zarządzanie elementami wchodzącymi w skład majątku przedsiębiorstwa stworzyliśmy zestaw odpowiednich narzędzi.

 • Repozytorium Dokumentacji Technicznej

  Łatwy dostęp do aktualnych danych jest podstawowym elementem usprawniającym proces zarządzania informacją. Nasze rozwiązania pozwalają wydajnie zarządzać, katalogować i udostępniać dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie

 • Monitoring Ruchu Taboru

  Każdego dnia w Polsce setki składów kolejowych, przemierza tysiące kilometrów. Monitorowanie taboru bez odpowiednich narzędzi informatycznych jest trudne i nieefektywne.

 • Dyspozytura

  Jak efektywnie planować i koordynować przewozy kolejowe, ruch taboru oraz pracę załóg?

 • Projektowanie Infrastruktury Szynowej

  Jak efektywnie przygotować dokumentację projektową dotyczącą zagadnień związanych z infrastrukturą szynową?

 • Wykorzystanie danych LiDAR

  Algorytmy i narzędzia specjalistyczne z zakresu klasyfikacji, detekcji oraz obiektowania danych kolejowych ze skaningu laserowego.

 • Opracowanie Danych

  Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa mają ogromną wartość, często są bezcenne. Jak efektywnie gromadzić i przechowywać kluczowe informacje?