przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

 • Karlsruhe 3D

  2019-11-26

  Firma SHH zrealizowała projekt stworzenia modelu zabudowy 3D dla miasta Karlsruhe. Celem wdrożenia było utworzenie modeli przestrzennych dla centrum miasta oraz jego wschodnich dzielnic w standardzie OGC cityGML. Projekt objął łącznie ponad 26 tysięcy budynków.

 • Lublin 3D

  2019-09-18

  Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, wręczył nagrodę w kategorii innowacyjne rozwiązanie za budowę miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity Piotrowi Janasowi, prezesowi zarządu SHH. Model 3D Poznania został także wyróżniony w konkursie „Internetowa Mapa Roku”.

 • W dniu 26 czerwca 2019 w warszawskim hotelu Marriott (Sala Baltic), odbędzie się seminarium firmy Bentley – Digital City. W programie wydarzenia znajduje się także prelekcja „Poznań 3D – nowy wymiar miasta„, którą wygłosi Stanisław Biernat, dyrektor ds. handlowych w SHH. Prezentacja będzie pokazywała praktyczne doświadczenia z budowania miejskich modeli 3D.

 • Innowacyjny model Poznania 3D został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich na najlepszą internetową mapę roku.

 • Poznań zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu "Perły samorządu" oraz został dwukrotnie wyróżniony jako Lider Dobrych Praktyk. Kapituła konkursu doceniła m.in. jedyną w kraju trójwymiarową mapę miasta - innowacyjny model 3D, stworzony przez firmę SHH z Wrocławia.

 • smart3Dcity – miejski model 3D miasta Poznań – najlepszym rozwiązaniem ubiegłego roku w konkursie blogu Smart City Expert.