przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Cyfrowy zasób mapowy dostępny w sieci w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa - Zakład Gazowniczy Zgorzelec

Projekt miał na celu dostarczenie danych mapowych w postaci rastrowej do wszystkich jednostek obsługujących obrzar Zakładu Gazowniczego Zgorzelec.

W ramach projektu:

  • dostarczono oprogramowanie, 
  • stworzono struktury przechowywania zasobu danych mapowych w postaci numerycznej 
  • opracowano technologię zarządzania zasobem 
  • stworzono kanały publikacji/dystrybucji danych 
  • stworzono zasób w postaci rastrowej 
  • udostępniono zasób w sieci dzięki dedykowanej aplikacji 

Skanowanie zasobu mapowego dotyczyło 1300 szt. arkuszy A1, które następnie zostały poddane kalibracji. Zasób jest udostępniany w postaci rastrów monochromatycznych i tonalnych.