przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Mapa dla Zakładów Azotowych w Tarnowie

Projekt realizowany dla Biura Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” – Tarnów Sp. z o.o. (obecnie PKCH)

Głównym celem projektu była aktualizacja narzędzi informatycznych do prowadzenia mapy zasadniczej Zakładów Azotowych Tarnów wraz z migracją mapy zasadniczej do nowych struktur.

Zakres projektu obejmował:

  • implementacja historii zmian w mapie oraz implementacja zabezpieczenia hasłem plików w zakresie edycji i wydruków danych, wraz z przygotowaniem dokumentu opisującego mechanizm i zasady stosowania,
  • migracja zasobu danych mapy z formatu „mapy kreskowej” do pełnego zasobu obiektowego:
  • przygotowanie i ocena jakości i standaryzacji danych
  • czyszczenie danych
  • rozdzielenie obiektów 
  • mapowanie danych ze starej struktury do K-1
  • przeprowadzenie procesu migracji automatycznej
  • dodanie struktury atrybutów opisowych zgodnie z instrukcją K-1, 4. 
  • standaryzacja mapy zasadniczej zgodnie z instrukcją geodezyjną K-1. 

Projekt obejmował także warsztaty z obsługi narzędzi i prowadzenia zasobu mapy ZAT.