przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

GIS i produkty mapowe

Rozwiązania Bentley są wykorzystywane na całym świecie przez:

 • jednostki administracji, 
 • agendy rządowe 
 • firmy zarządzające sieciami 

Główne obszary zastosowań obejmują:

 • opracowywanie map geodezyjnych kartograficznych i tematycznych 
 • paszportyzację sieci i urządzeń 
 • planowanie przestrzenne 
 • rozwój infrastruktury 
 • projektowanie prac publicznych 
 • roboty modernizacyjne 
 • ewidencję gruntów i budynków 
 • zarządzanie nieruchomościami i majątkiem ruchomym 
 • wycenę nieruchomości 
 • taksacje podatkowe 
 • ewidencje i kontrole zjawisk mających odniesienie przestrzenne.

Aplikacje geoinżynieryjne pozwalają na konwersję i opracowanie danych rastrowych, tworzenie map, wizualizację i analizy przestrzenne. Zintegrowany charakter wszystkich aplikacji oferowanych przez Bentley Inc. pozwala na prowadzenie projektów architektonicznych, budowlanych, inżynierskich i geoinżynieryjnych w ramach jednego środowiska i bazowanie na jednej strukturze danych.

Podstawowe produkty lini GEO to:

 • MicroStation GeoGraphics pozwala na wprowadzanie, edycję, aktualizację i integrację danych inżynierskich i mapowych oraz budowę kompleksowych systemów informacji i analiz przestrzennych. Pozwala na bezpośredni zapis wszystkich danych do relacyjnych baz danych np. Oracle.
 • Bentley PowerMap samodzielne narzędzie do wspomagania decyzji oraz wprowadzania i aktualizacji danych z systemów mapowych i GIS.
 • Bentley Descartes rozwiązanie do pełnej obróbki kolorowych rastrów, kalibracji, edycji, uszlachetniania, wektoryzacji i wizualizacji
 • Bentley I/RAS B narzędzie do czyszczenia i archiwizacji skanowanej dokumentacji technicznej z możliwościami wektoryzacji.