przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Tworzenie i udostępnianie w intranecie zasobów mapowych dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa - Zakład Gazowniczy Wrocław

Przedmiot projektu - opracowanie technologii tworzenia, przechowywania i publikowania cyfrowych zasobów mapowych oraz budowa aplikacji do zarządzania zasobem i publikowania danych w intranecie.

Obszarem obsługiwanego zasobu jest Dolnośląska Spółka Gazownicza Zakład Gazowniczy Wrocław. Celem tworzenia komputerowego zasobu było ujednolicenie sposobu lokalizacji (inwentaryzacji) informacji mapowych dla całego obszaru spółki wraz z publikacją tych danych.

Wektorowo-rastrowy zasób dla miasta Wrocławia jest pobierany z Katastru, natomiast zasób terenowy stworzony został na bazie materiału tradycyjnego według przygotowanej i przekazanej do DSG technologii.

Zasób rastrowy tworzony dla miejscowości z terenu charakteryzuje się podobną strukturą przechowywania informacji – tak, żeby za pomocą jednej aplikacji obsługiwać istniejący oraz nowo-tworzony zasób. Za pomocą technologii oraz aplikacji przygotowanej przez SHH na bazie technologii Bentley zasób jest szeroko dostępny dla wszystkich zainteresowanych.