przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Mapa wektorowa sieci gazowniczej dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa - Zakład Gazowniczy Zgorzelec

W latach 2006 - 2007 firma SHH Sp. z o. o. zwektoryzowała sieć gazowniczą średniego i niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na obszarze działania DSG Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Zakres zadania obejmował również integrację utworzonych danych wektorowych z bazą opisową BTinfo (danymi o stanie gazociągów i przyłączy) oraz wektoryzację osi ulic opracowywanych miejscowości.

Efektem realizacji projektu było stworzenie mapy cyfrowej z siecią gazowniczą. Zwektoryzowano 1566 km gazociągów i ok. 38000 szt. przyłączy.

Materiały źródłowe

Podstawą opracowania były materiały dostarczone przez DSG:

  • skalibrowane rastry mapy zasadniczej opracowywanych miejscowości w formacie plików hmr, 
  • wektory sieci gazowniczej wraz z przyłączami w formacie plików dgn (dla miejscowości, które wymagały jedynie połączenia z bazą BTinfo), 
  • opisowa baza techniczna sieci gazowniczej BTinfo, 
  • baza adresowa Terryt opracowywanych miejscowości, 
  • mapy geodezyjne w formie papierowej.

Technologia

W oparciu o materiały źródłowe powstała mapa wektorowa w układzie 65 w środowisku MicroStation V8.Głównym narzędziem wykorzystanym przy realizacji zadania była aplikacja do wektoryzacji sieci gazowniczych przygotowana przez SHH.

Dla uporządkowania komunikacji między klientem a wykonawcą wykorzystany został system wyjaśniania niezgodności DMS. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostały zachowane w bazie danych stanowiąc źródło wiedzy o rozbieżnościach dokumentacyjnych m. in. pomiędzy danymi w BTinfo i danymi na mapie.