przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Numeryczna mapa zasadnicza w KGHM O/HM Głogów

Przedmiotem projektu było wykonanie pomiaru bezpośredniego na obszarze zakładu 400 ha oraz w obszarze strefy ochronnej - 2200 ha oraz założenie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej dla obu obszarów. Całość opracowania powstała zgodnie z wytycznymi Systemu Informacji o Terenie (SIoT) KGHM oraz obowiązującymi instrukcjami odpowiednio dostosowanymi do specyfiki dużego zakładu przemyslowego.

Roboty podlegały zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Głogowie. Powstały zasób zasila System Informacji o Terenie KGHM, szczególnie podsystem Kataster oraz Topografia.

W ramach prac dokonano modyfikacji użytkowania gruntów w powiązaniu z Planem Urzadzania Lasu opracowanym na teren strefy ochronnej Huty.