przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Bilansowanie Zasobów w KGHM O/ZG Polkowce-Sieroszowice

Celem projektu było kompleksowe rozwiązanie problemu bilansowania zasobów w ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w części kompetencyjnej działu geologicznego, z wykorzystaniem zestandaryzowanej bazy danych i oprogramowania aplikacyjnego (wprowadzanie danych, raportowanie).

Projekt obejmował dwa zadania:

  • opracowanie koncepcji Numerycznej Mapy Zasobów Geologicznych (zrealizowane jako praca badawcza) wraz z wykonaniem aplikacji (Mapa Zasobów Geologicznych – MZG) w środowisku MicroStation, wspomagającej tworzenie i aktualizację numerycznej mapy zasobów geologicznych oraz zawierającej procedury niezbędne do precyzyjnego określania powierzchni poszczególnych rodzajów zasobów w rozbiciu na bloki geologiczne lub inaczej zdefiniowane obszary
  • wykonanie bazy danych (zespołu niezbędnych map numerycznych) z wykorzystaniem aplikacji Mapa Zasobów Geologicznych.

Stworzone oprogramowanie ma w najbliższym czasie zastąpić niespójne i nieefektywne metody szacowania i bilansowania zasobów. W dalszej perspektywie planowany jest rozwój projektu w kierunku dynamicznego bilansowania zasobów w oparciu o mapę zasobów geologicznych.

Oprogramowanie zrealizowano w oparciu o bazę danych Oracle i środowisko MicroStation.