przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Numeryczna mapa zasadnicza w Urzędzie Miasta Tarnów

Na potrzeby Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta w Tarnowie wdrożyliśmy aplikacje: MAPAv8 i Navigator OZM zapewniające pełną obsługę numerycznej mapy zasadniczej przechowywanej w plikach, obecnie trwają testy prototypu na bazie danych ORACLE (SDO).

Wykonane prace obejmowały:

 • migrację zasobu do struktury aplikacji MAPAv8,
 • opracowanie konfiguracji warstw tematycznych dla skal 1:500, 1:1000, 1:2000, zgodnych z instrukcją techniczną K-1,
 • wykonanie, instalację i uruchomienie aplikacji MAPAv8 do wprowadzania i modyfikacji obiektów mapy zasadniczej,
 • przygotowanie, instalację i uruchomienie aplikacji Navigator OZM do przeglądania, drukowania i generowania plików wynikowych mapy zasadniczej,
 • synchronizację z bazą danych OSKAR w celu pobierania danych ewidencji gruntów i budynków,
 • szkolenie użytkowników i administratora

Aplikacja MapaV8 umożliwia m. in.:

 • tworzenie obiektowej mapy zasadniczej w pełnej treści,
 • pobieranie treści mapy z dowolnego momentu w przeszłości zapisanego w bazie danych dzięki obsłudze historii zmian obiektów mapy,
 • modyfikacje elementów graficznych i atrybutów opisowych,
 • zapis i modyfikacje wspólnych atrybutów opisowych np. źródło danych o położeniu,
 • wyszukiwanie obiektów wg kryteriów opisowych. 

Aplikacja Navigator OZM jest stosowana w celu:

 • wyszukiwania i przeglądania map złożonych w elektronicznym archiwum za pomocą definiowanych warunków: miejsca np. miejscowości/obrębu, położenia geodezyjnego mapy (nr sekcji), numeru działki ewidencyjnej,
 • pobierania warstw danych przestrzennych z bazy Oracle Spatial/Locator,
 • drukowania wygenerowanych map wraz z szablonowymi ramkami, treścią pozaramkową, pięczątkami,
 • dokonywania pomiarów długości, powierzchni.

Uzyskane efekty wdrożenia:

 • Przejście w prowadzaniu mapy zasadniczej z technologii kreskowej do obiektowej
 • Większa dokładność mapy zasadniczej
 • Lepsze możliwości kontroli przyjętych prac geodezyjnych