przestrzenny wymiar informacji

Branże

Bentley MAP

Platforma Bentley MAP została zaprojektowana dla firm, które opracowują dane przestrzenne lub zarządzają nimi.

Przy pomocy narzędzia Bentley MAP można zintegrować następujące elementy: geometrię, symbologię, atrybuty i metody kładzenia obiektu, inne źródła danych czy zasoby plikowe.

Platforma Bentley MAP jest dedykowana także dla programistów chcących tworzyć niezależne aplikacje. Oferuje ona wiele funkcjonalności najnowszych rozwiązań dziedzinowych w pojedynczym, ekonomicznym produkcie.


Wspierane procesy

 • tworzenie zbiorów danych przestrzennych
 • Administracja projektem zawieraącym dane przestrzenne
 • Szeroki zakres narzędzi do analizy topologicznej i przestrzennej
 • Tworzenie map i przygotowanie wydruków
 • Projekcje map i zamiana układu współrzędnych
 • Tworzenie topologii w locie lub na żądanie
 • Indeksowanie danych przestrzennych i nieprzestrzennych 
 • Import szerokiego zakresu standardowych plików rastrowych i wektorowych
 • Trwały sposób przechowywania danych
 • Integracja oraz czyszczenie danych 
 • Czyszczenie, wektoryzacja i optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)
 • Praca na plikach DGN lub DWG oraz naturalny odczyt i referencje plików w formacie SHP


Korzyści

 • Proste w użyciu i wydajne narzędzie GIS
 • Mocna i nowoczesna technologia
 • Łatwy dostęp i wykorzystanie danych (interoperacyjność)
 • Wszechstronny zestaw narzędzi dla projektantów
 • Zaawansowana platforma programistyczna GIS
 • Łatwość definiowania i tworzenia obiektów przestrzennych wraz z atrybutami
 • Wygodna kontrola nad wszystkimi funkcjami niezbędnymi do interpretacji danych rastrowych oraz ich wektoryzacji
 • Elastyczny format projektów
 • Bogate środowisko do tworzenia map 2D lub 3D
 • Pełne wykorzystanie różnych typów źródeł danych 
 • Dynamiczne publikowanie złożonych zbiorów danych
 • Obsługa popularnych formatów (AutoDesk, ESRI, MapInfo i inne)
 • Generowanie materiałów o geodezyjnej dokładności na potrzeby kartografii i branż inżynierskich
 • Łatwe połączenie z innymi systemami