przestrzenny wymiar informacji

Branże

Mapa Górnicza Obiektowa 2D/3D

Przedsiębiorstwa górnicze od wielu lat gromadzą dokumentację mierniczo-geologiczną w formie cyfrowej. W większości przypadków są to jednak mapy będące wyłącznie zbiorem elementów wektorowych (punktów, linii oraz poligonów), niezwiązanych relacjami przestrzennymi oraz nieposiadających atrybutów opisowych. Obiektowa mapa górnicza jest technologią, która tworzy nową jakość w opracowaniach mierniczo-geologicznych. Opierając się na przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej, wprowadza hierarchiczny, uporządkowany topologicznie zapis obiektów przestrzeni w bazie danych spełniającej wymagane standardy OGC i dyrektywy INSPIRE.

 

Wspierane procesy

 • Prowadzenie zasobów mapowych (w tym elementów dokumentacji mierniczo-geologicznej) w oparciu o standardy branżowe
 • Modelowanie struktury zasobu
 • Rysowanie obiektów
 • Import danych z plików graficznych i tekstowych
 • Podłączanie dokumentacji archiwalnej (z osadzaniem przestrzennym) 
 • Kontrola topologii
 • Resymbolizacja tematyczna


Korzyści

 • Unifikacja i efektywne gromadzenie danych oraz tworzenie informacji mierniczych, geologicznych, górniczych
 • Możliwość pracy w trybie 2D i 3D
 • Kompleksowe wykonanie modeli złoża odzwierciedlających jego strukturę i rozkład parametrów
 • Stabilność technologiczna środowiska bazodanowego i graficznego
 • Skalowalność i różnorodność platform graficznych
 • Obsługa standardów, tj. norm obowiązujących dla map górniczych
 • Spójność i ciągłość danych
 • Skrócenie czasu dostępu do danych 
 • Poprawa bezpieczeństwa danych
 • Poprawa efektywności pracy

 

Galeria

Problem z plikiem PDF 3D?

Plik PDF 3D może nie być obsługiwany przez niektóre przeglądarki internetowe (np. Chrome, Firefox). W celu poprawnego wyświetlania prosimy zapisać plik lokalnie i otworzyć przy pomocy oprogramowania Adobe Reader minimum w wersji 7.

Nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż. Zespół SHH tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem