przestrzenny wymiar informacji

Branże

System Dokumentu Elektronicznego

Wdrożenie System Dokumentu Elektronicznego (SDE) zakłada eliminację zidentyfikowanych protokołów z tradycyjnego obiegu papierowego, a w przypadku kiedy nie jest to możliwe ze względu na wymogi prawne - zminimalizowanie takiej sytuacji.

Wdrożenie SDE ma na celu wprowadzenie standardu obiegu danych dotyczących określonych procesów w sposób elektroniczny. Dokument elektroniczny docelowo zastępuje szablony dokumentów stosowane w formie papierowej, m.in.: protokół kontroli (drogi, oznakowania, elementów BRD), protokół przekazania placu budowy, dziennik objazdu drogi, raport drogowy kontroli zimowego utrzymania, arkusz karty zdarzenia drogowego czy standardową notatkę.

Dedykowana aplikacja dyspozytora pozwala zlecać określone czynności pracownikom w terenie wyposażonym w dedykowane urządzenia mobilne (tablet, smartphone, itp). Informacja o wykonaniu zleconych czynności opatrzona stemplem miejsca, czasu i osoby wraz z załącznikami (np. zdjęcie, szkic, film, notatka głosowa)  trafia zwrotnie online do dyspozytora, zasilając także wybranymi danymi Hurtownię Danych.


Wspierane procesy

 • Rejestracja zdarzeń w terenie w oparciu o system referencyjny
 • Tworzenie dokumentu bezpośrednio w terenie wraz z identyfikacją GPS miejsca i czasu tworzenia dokumentu
 • Dołączanie notatek głosowych, zdjęć, filmów, szkiców itp. do dokumentu
 • Dostęp do zarejestrowanych dokumentów przez wszystkich zainteresowanych - 24 h na dobę
 • "Dopinanie” elektronicznego dokumentu do dokumentacji technicznej
 • Weryfikacja online faktycznego wykonania zleconych przez operatora czynności
 • Powszechne udostępnienie informacji z rejestracji zdarzeń w terenie
 • Rejestracja sprzętu i osób mających uprawnienia do pracy mobilnej


Korzyści

 • Eliminacja konieczności posiadania i tworzenia dokumentacji papierowej w terenie
 • Możliwość tworzenia dokumentacji poprzez urządzenia mobilne
 • Eliminacja wyszukiwania materiałów w postaci papierowej
 • Łatwe wyszukiwanie dokumentu nawet po długim czasie poprzez wysłanie zapytania do hurtowni danych
 • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników
 • Oszczędność kosztów poprzez ograniczenie zasobów i czasu pracy 
 • Usprawnienie procesów administracyjnych poprzez komunikację elektroniczną
 • Samodzielne definiowanie i rozbudowa formularzy elektronicznych do wypełniania w terenie

 

Galeria