przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Moduł dostępu do danych przestrzennych dla PKP LHS

W ramach projektu został stworzony system dostępu do danych przestrzennych, który jest elementem procesu wspomagającego zarządzanie infrastrukturą techniczną Spółki. Użytkownicy w szybki i elastyczny sposób mogą wyszukiwać, przeglądać i nawigować po hybrydowym zasobie mapowym według przyjętego w przedsiębiorstwie liniowego układu odniesienia. Wzbogacony o setki aktualnych zdjęć lotniczych, pokazuje obszar w pasie o szerokości 1600 m na długości 400 km linii nr 65 zarządzanej przez LHS. Jeden z modułów systemu pozwala na generowanie wydruków i wyplotów w żądanej skali oraz jak również dokumentacji cyfrowej np. w formacie PDF.

System jest jednolitym źródłem informacji dla poszczególnych działów i jednostek terenowych Spółki. Jednorodna struktura danych daje możliwość natychmiastowego, bezpiecznego wglądu do dokumentacji wszystkim użytkownikom. Architektura rozwiązania oraz zastosowanie technologie pozwalają na sukcesywne rozszerzenie warstw informacyjnych oraz stopniową integrację z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Zastosowane technologie: Bentley MicroStation, Bentley Redline.