przestrzenny wymiar informacji

Branże

Moduł Pomiarów Deformacji Powierzchni

Procesy związane z eksploatacją górniczą, w tym głównie procesy deformacji terenu, prowadzą do wielu zmian w otaczającym nas środowisku. Efektem działania deformacji ciągłych (obniżenia i wypiętrzenia terenu) i nieciągłych (wstrząsy) mogą być uszkodzenia budynków i budowli, infrastruktury technicznej, szlaków komunikacyjnych.

Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze narzucają na przedsiębiorstwa górnicze wymogi prognozowania, pomiaru, analizy oraz przeciwdziałania ujemnym wpływom eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

W celu skutecznego rejestrowania, monitorowania i analizy wpływów eksploatacji górniczej na terenie górniczym stworzyliśmy moduł gromadzenia i opracowywania wyników pomiarów deformacji powierzchni - Moduł Pomiarów Deformacji Powierzchni (MPDP). Dane gromadzone są i przetwarzane z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych, a wizualizowane w środowisku graficznym Bentley oraz w przeglądarce internetowej w formie tabulogramów i wykresów.


Wspierane procesy

 • Powiązanie obiektów graficznych umieszczonych na mapie numerycznej z informacją opisową dot. m.in. infrastruktury, obliczeń geodezyjnych, szkód górniczych
 • Graficzna prezentacja zmiany poszczególnych wskaźników deformacji w czasie 
 • Analiza i interpretacja danych
 • Resymbolizacja tematyczna


Korzyści

 • Szerokie spektrum analiz
 • Wygodny i skuteczny sposób kontroli danych
 • Unifikacja i efektywne gromadzenie danych pomiarowych
 • Stabilność technologiczna środowiska bazodanowego i graficznego
 • Spójność i ciągłość danych
 • Skrócenie czasu dostępu do danych (większa efektywność pracy)
 • Poprawa bezpieczeństwa danych


Galeria