przestrzenny wymiar informacji

Branże

Monitoring Ruchu Taboru

Monitoring Ruchu Taboru (MRT) prezentuje na mapie sieci kolejowej planową i rzeczywistą trasę pociągu, a także aktualną lokalizację pociągu oraz pozycję zajmowaną przez poszczególne składy na podstawie sygnałów GPS. System korzysta z mapy sieci kolejowej zawartej w aplikacji LRS. MRT dodaje kolejne warstwy mapy dla prezentacji trasy pociągu oraz jego bieżącej pozycji. Rozwiązanie zostało przygotowane w taki sposób, aby mogło być częścią dowolnej aplikacji informatycznej funkcjonującej w przedsiębiorstwie.

 

Wspierane procesy

  • Prezentacja planowej i rzeczywistej trasy pociągu wraz z możliwością zaznaczenia bieżącej pozycji pociągu
  • Pokazanie pozycji zajmowanych przez poszczególne pociągi w czasie rzeczywistym (on-line) wraz z informacjami opisowymi (np. typ pociągu, przewoźnik, wykonanie)
  • Przeliczanie współrzędnych GPS na numer linii i kilometr
  • Wyszukiwanie pociągów na podstawie dowolnych atrybutów

 

Korzyści

  • Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o ruchu taboru
  • Możliwość integracji z różnymi rozwiązaniami informatycznymi
  • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE)

 

Galeria