przestrzenny wymiar informacji

Doświadczenie

Przeglądarka Zasobów Przestrzennych w UM Świdnica

Przedmiotem wdrożenia w Urzędzie Miasta w Świdnicy była przeglądarka zasobów mapowych OZM. Celem jej wdrożenia było zaspokojenie potrzeby, aby w prosty sposób nawigować w dostępnych zasobach rastrowych i wektorowych, dokonywać pomiarów oraz drukować. Dodatkowo w szybki i elastyczny sposób aplikacja umożliwia obsługę EDiOM jak również MPZP.

Zastosowane technologie: Środowisko Bentley , Navigator OZM