przestrzenny wymiar informacji

Aktualności

Poznań "Perłą samorządu" dzięki modelowi 3D miasta

2019-05-27

Innowacyjny model Poznania 3D powstał, by spełniać oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Wspiera działania miasta związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, wzbogaca też ofertę dla inwestorów. Ułatwia tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych.

Poznań jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji. Poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 

Więcej informacji