przestrzenny wymiar informacji

Branże

Obsługa Zasobów Mapowych

Navigator OZM to sposób na zorganizowanie zarządzania i udostępniania dokumentacji mapowej w przedsiębiorstwie. Pozwala na przeglądanie zgromadzonych danych występujących w formatach rastrowych, wektorowych czy przechowywanych w bazie danych. Jest jednolitym źródłem informacji dla wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa używających zasobów mapowych. Aplikacja pozwala na przeglądanie i drukowanie numerycznej mapy zasadniczej generowanej wprost z bazy danych, podłączanie innych map wektorowych i plików rastrowych oraz serwisów WMS.


Wspierane procesy

  • Przeglądanie map w trybie warstwowym
  • Pomiary długości i powierzchni 
  • Pobieranie wybranej treści mapy zasadniczej z bazy danych SDO
  • Obsługa popularnych formatów dokumentacji
  • Wielostanowiskowa praca z zasobem
  • Pobieranie warstw danych przestrzennych z bazy Oracle Spatial/Locator
  • Drukowanie wygenerowanych map wraz z szablonowymi ramkami, treścią pozaramkową, pięczątkami


Korzyści

  • Szybkie wyszukiwanie i pobieranie aktualnych danych z serwera
  • Łatwość nawigacji po zasobach
  • Szybkie wyszukiwanie i przeglądanie map złożonych w elektronicznym archiwum za pomocą definiowanych warunków (miejsca, położenia geodezyjnego mapy, numeru działki ewidencyjnej)


Galeria