przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Specjalizacja Oracle Database

W grudniu 2011 roku, firma SHH potwierdziła swoje wysokie kompetencje w zakresie technologii bazodanowych Oracle. Uzyskaliśmy specjalizację w zakresie technologii Oracle Database 11g w programie Oracle Partner Network Specialized.

Specjalizacja gwarantuje naszym Klientom potwierdzone certyfikatami kompetencje naszej Firmy do wdrażania i implementacji technologii bazodanowych Oracle. Oracle promuje swoje rozwiązania poprzez wyróżnienie oferty SHH w katalogu dostawców Solutions Catalog, a także zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych szkoleń specjalistycznych umożliwiając ciągły rozwój i doskonalenie naszych kompetencji eksperckich.

Od 2010 r. firma Oracle stosuje ostre kryteria uprawniające do otrzymania specjalizacji. Dla Oracle Database 11g wymagane jest przedstawienie referencji od klientów z zakończonych wdrożeń, zdobycie zaawansowanych certyfikatów potwierdzających wiedzę z zakresu wsparcia sprzedaży i implementacji rozwiązań bazodanowych oraz wykazanie odpowiedniego poziomu przychodu ze sprzedaży baz danych Oracle 11g.

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial