przestrzenny wymiar informacji

Branże

Opracowanie Danych

Biura geodezyjne i projektowe opracowują kompleksowe projekty przetwarzając terabajty informacji o terenie i infrastrukturze, budynkach itp. Dlatego właściwe przygotowanie projektów w oparciu o rzetelne i kompleksowe dane jest ogromnie ważne.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w opracowywaniu danych geodezyjnych, przestrzennych i branżowych. W krótkim czasie jesteśmy w stanie opracować dane potrzebne do projektowania, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników.

Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak: skanowanie i kalibracja map, jak również do organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją aż do ewidencji infrastruktury oraz uzbrojenia technicznego.