przestrzenny wymiar informacji

Branże

Opracowanie Danych Drogowych

Zarządcy dróg gromadzą w postaci danych kompleksową wiedzę specjalistyczną i terabajty informacji odpowiednio o infrastrukturze i zdarzeniach drogowych. Dlatego ich właściwe gromadzenie, ustrukturyzowanie i przechowywanie jest ogromnie ważne.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system w dane, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak skanowanie i kalibracja map, jak również organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją aż do szczegółowej ewidencji elementów infrastruktury drogowej oraz paszportyzacji uzbrojenia technicznego.

Współpracujemy z Ośrodkami Geodezyjnymi, dostawcami danych komercyjnych oraz opracowujemy dane we własnym zakresie. Dzięki wysokiej specjalizacji jesteśmy w stanie oddać "pod klucz" rozwiązania informatyczne z kompletnym zestawem danych oczekiwanych przez Zarządcę dróg.