przestrzenny wymiar informacji

Branże

Opracowanie Danych

Wiele przedsiębiorstw górniczych gromadzi w postaci danych kompleksową wiedzę specjalistyczną i terabajty informacji zarówno o parametrach złożowych, jak i warunkach geologicznych, hydrogeologicznych, górniczych panujących w górotworze. Dlatego ich właściwe gromadzenie, ustrukturyzowanie i przechowywanie jest ogromnie ważne.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. Dzięki praktyce jesteśmy w stanie zarówno zweryfikować, jak i zasilić system danymi, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji oraz kompetencje merytoryczne niezbędne przy prawidłowym zdefiniowaniu zasad weryfikacji danych. 

Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak np. skanowanie archiwalnych wyników opróbowania złoża wraz z i ich przeniesieniem do bazy danych, jak i do skanowania i kalibracji map złożowych celem budowy przestrzennego modelu strukturalnego. Potrafimy również zaprojektować i wykonać organizację złożonych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją.