przestrzenny wymiar informacji

Partnerzy

Oracle MapViewer

Oracle MapViewer – komponent JAVA Oracle Application Server wykorzystywany do tworzenia, zarządzania i wyświetlania informacji przestrzennej gromadzonej w Oracle Locator lub Oracle Spatial,

Wspiera następujące standardy OGC, WMS:

  • Web Map Service (WMS) v1.3
  • Web Feature Service(WFS) v 1.0
  • WFS -Transactions
  • Web Catalog Services (CS-W)
  • Open Location Services (OpenLS)

Dużą zaletą rozwiązania MapViewer jest integracja z rozwiązaniami Oracle Business Intelligence.

 

 

 

 

Opinie partnerów

"Warunkiem dobrej współpracy jest nie tylko partnerstwo, ale wspólna wizja tworzenia jak najlepszych rozwiązań. Realizujemy ją z firmą SHH - Centrum Kompetencyjnym Oracle Spatial, gwarantując klientom perspektywiczne zarządzanie przestrzenną informacją o zasobach."

Janusz Naklicki, Vice President AFTA Oracle Corporation

Specjalizacja Oracle Spatial